Tài liệu dành cho nhà phát triển

Chào mừng bạn đến với mã nguồn website thương mại điện tử đa năng tốt nhất bằng Laravel!
Toàn bộ những tài liệu này dành cho nhà phát triển (những người có kiến thức cơ bản về lập trình Laravel):

- Hướng dẫn nâng cao khi sử dụng S-Cart
- Hướng dẫn tùy biến mã nguồn S-Cart theo yêu cầu riêng
- Hướng dẫn sử dụng, tạo mới template, plugin
- API, bảo mật ...

Không gì là không thể trong S-Cart.
Chúng tôi luôn đồng hành cùng nhà phát triển để xây dựng S-Cart mạnh mẽ hơn yes
Nhà phát triển có thêm giam gia thảo luận tại nhóm: https://www.facebook.com/groups/scart.opensource
 
 

Bài viết liên quan

Tài liệu mới nhất