Các loại giấy phép cho doanh nghiệp

Thông tin giấy phép phiên bản:

- Áp dụng cho các phiên bản trả phí của S-Cart, plugin và template có tính phí
- Không áp dụng cho mã nguồn S-Cart ecommerce

 
  Tiêu chuẩn Mở rộng Doanh nghiệp
Bàn giao source code
Tài liệu sử dụng
Thay đổi domain
Thay đổi giấy phép
Vá lỗi  Miễn phí Miễn phí Miễn phí
Hỗ trợ qua mail Cơ bản Nhanh chóng (2-6 giờ) Ưu tiên cao nhất
Hỗ trợ cài đặt Tài liệu Tài liệu + Remote Tài liệu + Remote
Tư vấn tùy chỉnh ---
Cập nhật phiên bản mới --- Miễn phí Miễn phí
Giới hạn domain 1 1 Không giới hạn

Lưu ý:
- Tất cả giấy phép phải gia hạn sau mỗi 12 tháng
- Bạn không được quyền chia sẻ hoặc bán lại sản phẩm dưới bất kỳ hình thức nào khi chưa được sự đồng ý của S-Cart.
- Trong phiên bản doanh nghiệp, chúng tôi không giới hạn số domain được sử dụng. Tuy nhiên, nó phải thuộc sở hữu của bạn.
- Phí thay đổi giấy phép bằng giá chênh lệch giữa 2 giấy phép tại thời điểm chuyển đổi.
- Phí chuyển đổi domain bằn 20% giá trị của giấy phép tại thời điểm chuyển đổi.
- Phí gia hạn bằng 80% giá trị giấy phép tại thời điểm gia hạn.