S-Cart: Mã nguồn website thương mại điện tử miễn phí.

S-Cart là một dự án website thương mại điện tử miễn phí tốt nhất dành cho cá nhân, doanh nghiệp, xây dựng trên nền tảng Laravel Framework và các công nghệ mới nhất.
Mục tiêu của chúng tôi là "Hiệu quả và thân thiện cho tất cả mọi người":
- Hiệu quả: Đáp ứng những yêu cầu dù là nhỏ nhất của khách hàng.
- Thân thiện: Dễ dàng sử dụng, dễ dàng bảo trì, dễ dàng phát triển.
- Mọi người: Doanh nghiệp, cá nhân, developer, sinh viên.
Chúng tôi mong muốn đóng góp vào sự phát triển chung của lĩnh vực thương mại điện tử, giúp các doanh nghiệp tiết kiệm các chi phí khi vận hành chúng.
Hãy ủng hộ chúng tôi, vì chúng tôi sẽ luôn sát cánh cùng bạn.
S-Cart Team!
Mã nguồn website S-Cart