S-Cart multiple vendor - Chợ online

S-Cart multi-vendor là một plugin cao cấp tương thích với S-Cart từ phiên bản 6.3
1. Chức năng:
- Biến S-Cart thành một sàn thương mại điện tử cơ bản
- Mỗi vendor sẽ có một gian hàng riêng trên website chính (root)
- Mỗi vendor thuộc nhóm partner có website riêng (domain riêng)
- Mỗi vendor có tài khoản riêng để quản lý danh mục, sản phẩm, đơn hàng
- Khách hàng có thể mua sản phẩm của vendor thông qua website root hoặc website riêng của partner.
2. Hỗ trợ từ S-Cart.
- Được hỗ trợ vá lỗi miễn phí từ S-Cart trong suốt thời gian sử dụng.
- Được nâng cấp lên phiên bản mới hơn của plugin multi-vendor trong 1 năm đầu tiên.
- Được đảm bảo sự tương thích với s-cart/core và các plugin khác do S-Cart phát triển.
Hướng dẫn cài đặt:
Bước 1:
Truy cập Admin -> Other Plugin -> Import Plugin
Bước 2:
Import file .zip của plugin
Bước 3:
Cài đặt thành công, sẽ có liên kết trong Shop setting
Bước 4:
Copy thư mục template/blocktemplate/vendor vào template của bạn.

Bước 5:
Quản lý danh sách cửa hàngBước 6:
Tạo tài khoản vendor và cấp quyền quản lý cửa hàng

Hoàn thành!!

Lưu ý:

- Link admin: Root admin your-domain.com/sc_admin
- Tài khoản vendor  đăng nhập thông qua your-domain.com/vendor_admin
Video:

Thông tin hỗ trợ:
Email: support@s-cart.org
Group: https://www.facebook.com/groups/scart.opensource
Demo S-Cart Multi-vendor pro:
Link front-end root:
http://m-vendor.s-cart.org
Link front-end vendor:
http://vendor1.s-cart.org
Link store vendor:
http://m-vendor.s-cart.org/vendor/vendor1
Link root admin:
http://m-vendor.s-cart.org/sc_admin
Admin root: test/123456
Link vendor admin:
http://m-vendor.s-cart.org/vendor_admin
Vendor partner: vendor1@vendor1.com/123456
Vendor basic: vendor4@vendor4.com/123456

S-Cart Multi-store pro