S-Cart multiple vendor - Chợ online

Cụ thể các chức năng

Khách hàng:
- Đăng nhập thông thường (email, password) hoặc mạng xã hội (google, facebook,...)
- Cập nhật địa chỉ cá nhân
- Quản lý giỏ hàng, danh sách yêu thích, danh sách so sánh
- Quản lý lịch sử đơn hàng
- Mua sản phẩm trên website chính hoặc tên miền riêng của nhà phân phối

Nhà cung cấp:
- Có trang quản trị riêng
- Quản lý sản phẩm
- Quản lý banner, danh mục
- Quản lý đơn hàng
- Cập nhật thông tin cửa hàng
- Tự tạo các trang nội dung riêng (khuyến mãi, giới thiệu,..)
- Có gian hàng trên website chinh (sàn thương mại điện tử) và website riêng
- Được sử dụng tên miền riêng cho website nhà cung cấp
- Tùy chính bố cục, giao diện của website riêng và gian hàng.
- Có 2 loại tài khoản vendor: tài khoản thường (chỉ có gian hàng) và tài khoản partner (có tên miền riêng)
- Mỗi nhà cung cấp có thể có nhiều tài khoản đăng nhập quản lý
- B2B, B2C

Hệ thống:
- Tài khoản admin có toàn quyền trên hệ thống
- Quản lý tất cả các nhà cung cấp (gồm sản phẩm, đơn hàng, tên miền,...)
- Luôn nhận được các tính năng mới và các bản vá lỗi từ S-Cart
- Có toàn bộ chức năng của hệ thống S-Cart ecommerce: API, đa ngôn ngữ, đa tiền tệ, xử lý giỏ hàng linh hoạt, quản lý nhóm/quyền admin mạnh mẽ, tạo tin tức
- Thư viện plugin miễn phí luôn được cập nhật, bổ sung
- Các nhóm cộng đồng của S-Cart ecommerce (facbook, github) luôn sẵn sàng hỗ trợ miễn phí.

Bảng so sánh chức năng của tài khoản vendor admin
  Vendor basic Vendor partner
Gian hàng trên marketplace
Tài khoản vendor admin
Tạo danh mục riêng
Quản lý sản phẩm
Quản lý danh mục
Quản lý đơn hàng
Cấu hình thông tin cửa hàng
Tùy chỉnh CSS --
Tạo khối nội dung --
Website bảo trì riêng --
Cấu hình cửa hàng --
Có trang riêng --
Có website riêng --

Hướng dẫn cài đặt:


Bước 1:
Truy cập Admin -> Other Plugin -> Import Plugin
Bước 2:
Import file .zip của plugin
Bước 3:
Cài đặt thành công, sẽ có liên kết trong Shop setting
Bước 4:
Copy thư mục template/blocktemplate/vendor vào template của bạn.

Bước 5:
Quản lý danh sách cửa hàngBước 6:
Tạo tài khoản vendor và cấp quyền quản lý cửa hàng

Hoàn thành!!

Lưu ý:

- Link admin: Root admin your-domain.com/sc_admin
- Tài khoản vendor  đăng nhập thông qua your-domain.com/vendor_admin
Video:Thông tin hỗ trợ:
Email: support@s-cart.org
Group: https://www.facebook.com/groups/scart.opensource


Chi tiết giấy phép: Ở đây
Giá : $279
Demo S-Cart Multi-vendor pro:
Link website root:
Website: http://m-vendor.s-cart.org
Path store: http://m-vendor.s-cart.org/vendor/s-cart
Link vendor1:
Website: http://vendor1.s-cart.org
Path store: http://m-vendor.s-cart.org/vendor/vendor1
Link vendor2:
Website: http://vendor2.s-cart.org
Path store: http://m-vendor.s-cart.org/vendor/vendor2
Link admin:
Admin root:
- http://m-vendor.s-cart.org/sc_admin
- test/123456
Admin vendor:
http://m-vendor.s-cart.org/vendor_admin
- Vendor partner: vendor1@vendor1.com/123456
- Vendor basic: vendor4@vendor4.com/123456
Dung Tran (2021-06-17 06:26:10 )
Good job

Viết một đánh giá.

    Xấu           Tốt