S-Cart multiple vendor (Pro)- Sàn thương mại điện tử


1. Các chức năng cụ thể
2. Phân loại nhà cung cấp
3. Hướng dẫn cài đặt  
4. Logic xử lý
-- 4.a. Trả tiền cho nhà cung cấp
5. Hướng dẫn tùy chỉnh
-- 5.a. Thay đổi url
-- 5.b. Cấu hình
 

1. Các chức năng cụ thể

Khách hàng:
- Đăng nhập thông thường (email, password) hoặc mạng xã hội (google, facebook,...)
- Cập nhật địa chỉ cá nhân
- Quản lý giỏ hàng, danh sách yêu thích, danh sách so sánh
- Quản lý lịch sử đơn hàng
- Mua sản phẩm trên các gian hàng của sàn thương mại điện tử hoặc tên miền riêng của nhà phân phối
- Hỗ trợ mua nhanh nhiều sản phẩm của nhà cung cấp

Nhà cung cấp:
- Có trang quản trị riêng
- Quản lý sản phẩm
- Quản lý banner, danh mục
- Quản lý đơn hàng
- Cập nhật thông tin cửa hàng
- Tự tạo các trang nội dung riêng (khuyến mãi, giới thiệu,..)
- Viết  blog, tin tức
- Có gian hàng trên website chinh (sàn thương mại điện tử) 
- Được sử dụng tên miền riêng cho website nhà cung cấp
- Tùy chính bố cục, giao diện của website riêng và gian hàng.
- Xem lịch sử thanh toán: tổng số tiền bán hàng, số tiền đã nhận, số tiền còn lại
- Có 2 loại tài khoản vendor: tài khoản thường (chỉ có gian hàng), tài khoản partner (có tên miền riêng)
- Vendor có thể tự tạo thêm tài khoản admin khác để đăng nhập quản lý gian hàng của mình
- Người dùng có thể tự đăng ký tài khoản vendor để bán hàng
- B2B, B2C

Admin:
- Tài khoản admin có toàn quyền trên hệ thống
- Quản lý tất cả các nhà cung cấp (gồm sản phẩm, đơn hàng, tên miền,...)
- Tạo/xóa, thay đổi thông tin gian hàng của nhà cung cấp
- Tạo, xóa, thay đổi thông tin  tài khoản đăng nhập của nhà cung cấp
- Cấu hình tỷ lệ hoa hồng với các nhà cung cấp
- Cho phép/ngăn chặn chức năng tự động đăng ký tài khoản nhà cung cấp
- Tự động/không tự động phê duyệt cửa hàng nhà cung cấp
- Tự động/không tự động phê duyệt sản phẩm được đăng bởi nhà cung cấp
- Quản lý lịch sử , thống kê  các khoản thanh toán cho nhà cung cấp
- Ngăn chặn/cho phép các tên miền truy cập vào hệ thống
Hệ thống:

- Luôn nhận được các tính năng mới và các bản vá lỗi từ S-Cart
- Có toàn bộ chức năng của hệ thống S-Cart ecommerce: API, đa ngôn ngữ, đa tiền tệ, xử lý giỏ hàng linh hoạt, quản lý nhóm/quyền admin mạnh mẽ, tạo tin tức
- Thư viện plugin miễn phí luôn được cập nhật, bổ sung: flash sale,  product review, cms,...
- Các nhóm cộng đồng của S-Cart ecommerce (facbook, github) luôn sẵn sàng hỗ trợ miễn phí.


Bảng phân loại nhà cung cấp
  Vendor basic Vendor partner
Gian hàng trên marketplace
Tài khoản vendor admin
Tạo danh mục riêng
Quản lý sản phẩm
Quản lý danh mục
Quản lý đơn hàng
Cập nhật thông tin cửa hàng
Xem lịch sử thanh toán
Tùy chỉnh CSS --
Tạo khối nội dung --
Chức năng bảo trì bảo trì --
Cấu hình cửa hàng --
Các trang viết riêng: khuyến mãi, giới thiệu,...  --
Có website riêng --
Viết blog/tin tức --


3. Hướng dẫn cài đặt:


Bước 1:
Truy cập Admin -> Other Plugin -> Import Plugin
Bước 2:
Import file .zip của plugin
Bước 3:
Cài đặt thành công, sẽ có liên kết trong Shop setting
Bước 4:
Copy thư mục template/blocktemplate/vendor vào template của bạn.

Bước 5:
Quản lý danh sách cửa hàngBước 6:
Tạo tài khoản vendor và cấp quyền quản lý cửa hàng

Hoàn thành!!

Lưu ý:

- Link admin: Root admin root-domain.com/sc_admin
- Tài khoản vendor  đăng nhập thông qua root-domain.com/vendor_admin

 
4. Logic xử lý
-- 4a. Logic trả tiền cho nhà cung cấp:

Bước 1. Admin chuyển trạng thái hoàn thành cho đơn hàng trong trang quản lý sc_admin/order/detail/order_id (Trạng thái số 5)
Bước 2. Admin truy cập sc_admin/MultiVendorPro/payment, nhập ngày xử lý thanh toán
- Ngày thanh toán toán phải nhỏ hơn ngày hiện tại
- Ngày thanh toán đã xử lý rồi sẽ không xử lý lại
- Những đơn hàng có hoàn thành (Bước 1) nhỏ hơn hoặc bằng ngày thanh toán sẽ được xử lý
Bước 3:
- Các đơn hàng được xử lý sẽ gom theo loại tiền tệ.

5. Hướng dẫn tùy chỉnh
-- 5a. Thay đổi url
Để thay đổi url, vui lòng truy cập "app/Plugins/Other/MultiVendorPro/Route.php"
Để thay đổi tiền tố url (admin và front-end), vui lòng truy cập "app/Plugins/Other/MultiVendorPro/config.php", hoặc cập nhật giá trị "MULTIVENDOR_ADMIN_PATH" và "MULTIVENDOR_FRONT_PATH" trong file .env
-- 5b. Cấu hình hệ thống multivendor
Vui truy cập link "root-domain.com/sc_admin/MultiVendorPro/config"

Thông tin hỗ trợ:
Email: support@s-cart.org
Group: https://www.facebook.com/groups/scart.opensource

Chi tiết giấy phép: Ở đây
Giá : $349
Demo S-Cart Multi-vendor pro:
Link website root:
Website: http://m-vendor.s-cart.org
Path store: http://m-vendor.s-cart.org/vendor/s-cart
Link vendor1:
Website: http://vendor1.s-cart.org
Path store: http://m-vendor.s-cart.org/vendor/vendor1
Link vendor2:
Website: http://vendor2.s-cart.org
Path store: http://m-vendor.s-cart.org/vendor/vendor2
Link admin:
Admin root:
- http://m-vendor.s-cart.org/sc_admin
- test/123456
Admin vendor:
http://m-vendor.s-cart.org/vendor_admin
- Vendor partner: partner@vendor.com/123456
- Vendor basic: basic@vendor.com/123456
Dung Tran (2021-06-17 06:26:10 )
Good job

Viết một đánh giá.

    Xấu           Tốt