Quan hệ dữ liệu của role-permission

Tổ chức dữ liệu về nhóm và quyền trong S-CartChú ý:

  Quyền của tài admin gắn liền với quyền xem menu trong website admin

Bài viết liên quan

Tài liệu mới nhất