Chức năng tạo mã giảm giá (coupon)

Mặc định, plugin discount/coupon được tích hợp trong mã nguồn của S-Cart, tuy nhiên chưa được cài đặt.
Để sử dụng, bạn cần cài đặt nó.
Bước 1: Truy cập Admin -> Phần mở rộng -> Tiện ích -> Giá trị đơn hàng
Bước 2: Kiểm tra và cài đặt

Bước 3: Sau khi cài đặt thành công, trang quản lý discount sẽ đặt tại Admin -> Marketing -> Mã giảm giá

Bài viết liên quan

Tài liệu mới nhất