Tải mã nguồn S-Cart ecommerce

Lưu ý: file download chưa bao gồm vendor. Bạn cần bổ sung vendor bằng dòng lệnh php composer.phar install
7,491

Nếu bạn không thể download file, TẠI ĐÂY 6,604
Tải S-Cart từ Composer: 2,545
composer create-project s-cart/s-cart:v7.1

https://github.com/s-cart/s-cart

git clone https://github.com/s-cart/s-cart.git --branch v7.1

Demo:
Link front-end:
http://demo.s-cart.org
Link back-end:
http://demo.s-cart.org/sc_admin
User/pass test/123456
Multi-vendor : Ở đây
Multi-store : Ở đây
Giấy phép : https://s-cart.org/vi/license.html