Tải mã nguồn S-Cart ecommerce

Đây là phiên bản đầy đủ của S-Cart, đã bao gồm các vendor. Vì vậy, bạn không cần tải thêm thư viện giống như khi cài đặt trên composer và github.
6,316
TÀI TRỢ:
Bạn có thể ủng hộ chúng tôi bằng các khoản đóng góp và tài trợ. Tài trợ là rất quan trọng cho sự phát triển liên tục và trong tương lai của dự án. Mọi sự ủng hộ dù là nhỏ nhất cũng đáng được trân trọng.

Nếu bạn không thể download file, TẠI ĐÂY 5,845
Tải S-Cart từ Composer: 1,729
composer create-project s-cart/s-cart

https://github.com/s-cart/s-cart

git clone https://github.com/s-cart/s-cart.git
Demo:
Link front-end:
http://demo.s-cart.org
Link back-end:
http://demo.s-cart.org/sc_admin
User/pass test/123456
Multi-vendor : Ở đây
Multi-store : Ở đây
Giấy phép : https://s-cart.org/vi/license.html