S-Cart multiple store - quản lý nhiều website

Multi-store
S-Cart multi-store là một plugin cao cấp tương thích với S-Cart từ phiên bản 6.4
1. Chức năng:
Ý tưởng:
- Bán một sản phẩm trên nhiều cửa hàng
- Quản lý nhiều website trên một hệ thống duy nhất
- Mỗi cửa hàng là một website riêng biệt
2. Hỗ trợ từ S-Cart.
- Được hỗ trợ vá lỗi miễn phí từ S-Cart trong năm đầu tiên.
- Được nâng cấp lên phiên bản mới hơn của plugin multi-vendor trong năm đầu tiên.
- Được đảm bảo sự tương thích với s-cart/core và các plugin khác do S-Cart phát triển.
Hướng dẫn cài đặt:
Bước 1:
Truy cập Admin -> Other Plugin -> Import Plugin
Bước 2:
Import file .zip của plugin
Bước 3:
Cài đặt thành công, sẽ có liên kết trong Shop setting
Bước 4:
Copy thư mục template/vendor vào template của bạn.

Bước 5:
Quản lý danh sách cửa hàng
Hoàn thành!!

 
Thông tin hỗ trợ:
Email: support@s-cart.org
Group: https://www.facebook.com/groups/scart.opensource
 
Video:
 

Demo S-Cart Multi-store pro:
Link front-end store 1:
http://demo.s-cart.org
Link front-end store 2:
http://m-store.s-cart.org
Link admin:
http://demo.s-cart.org/sc_admin

S-Cart Multi-vendor pro

Không có đánh giá nào.

Viết một đánh giá.

    Xấu           Tốt