S-Cart multiple store - quản lý nhiều website

Multi-store

Cụ thể các chức năng

Khách hàng lẻ:
- Đăng nhập thông thường (email, password) hoặc mạng xã hội (google, facebook,...)
- Cập nhật địa chỉ cá nhân
- Quản lý giỏ hàng, danh sách yêu thích, danh sách so sánh
- Quản lý lịch sử đơn hàng

Website cửa hàng:
- Mỗi cửa hàng có một website riêng
- Một sản phẩm có thể bán trên nhiều website khác nhau
- Mỗi website có giao diện và thông tin riêng

Hệ thống:
- Tài khoản admin có toàn quyền trên hệ thống
- Quản lý tất cả các cửa hàng trên một website admin duy nhất
- Luôn nhận được các tính năng mới và các bản vá lỗi từ S-Cart
- Có toàn bộ chức năng của hệ thống S-Cart ecommerce: API, đa ngôn ngữ, đa tiền tệ, xử lý giỏ hàng linh hoạt, quản lý nhóm/quyền admin mạnh mẽ, tạo tin tức
- Thư viện plugin miễn phí luôn được cập nhật, bổ sung
- Các nhóm cộng đồng của S-Cart ecommerce (facbook, github) luôn sẵn sàng hỗ trợ miễn phí.

Hướng dẫn cài đặt:
Bước 1:
Truy cập Admin -> Other Plugin -> Import Plugin
Bước 2:
Import file .zip của plugin
Bước 3:
Cài đặt thành công, sẽ có liên kết trong Shop setting
Bước 4:
Copy thư mục template/vendor vào template của bạn.

Bước 5:
Quản lý danh sách cửa hàng
Hoàn thành!!

 
Thông tin hỗ trợ:
Email: support@s-cart.org
Group: https://www.facebook.com/groups/scart.opensource
 
Video:
 


Chi tiết giấy phép: Ở đây
Giá : $219
Demo S-Cart Multi-store pro:
Link website store 1:
http://demo.s-cart.org
Link website store 2:
https://s-cart-template-pro.s-cart.org/
Link admin:
http://demo.s-cart.org/sc_admin
amadou diop (2022-01-01 22:40:30 )
good plugin

Viết một đánh giá.

    Xấu           Tốt