S-Cart multiple store

Multi-store
S-Cart multi-store là một plugin cao cấp tương thích với S-Cart từ phiên bản 6.4
1. Chức năng:
Ý tưởng:
- Bạn có nhiều loại sản phẩm, và muốn bán chúng trên nhiều website khác nhau.
- Bạn muốn chỉ cần đăng nhập một nơi, có thể quản lý sản phẩm, đơn hàng,... trên tất cả các website khác nhau của bạn.
- Quản lý nhiều website chỉ cần một hệ thống duy nhất
2. Hỗ trợ từ S-Cart.
- Được hỗ trợ vá lỗi miễn phí từ S-Cart trong suốt thời gian sử dụng.
- Được nâng cấp lên phiên bản mới hơn của plugin multi-vendor trong 1 năm đầu tiên.
- Được đảm bảo sự tương thích với s-cart/core và các plugin khác do S-Cart phát triển.
Hướng dẫn cài đặt:
Bước 1:
Truy cập Admin -> Other Plugin -> Import Plugin
Bước 2:
Import file .zip của plugin
Bước 3:
Cài đặt thành công, sẽ có liên kết trong Shop setting
Bước 4:
Copy thư mục template/vendor vào template của bạn.

Bước 5:
Quản lý danh sách cửa hàng
Hoàn thành!!

 
Thông tin hỗ trợ:
Email: support@s-cart.org
Group: https://www.facebook.com/groups/scart.opensource
Demo S-Cart Multi-store pro:
Link front-end store 1:
http://demo.s-cart.org
Link front-end store 2:
http://m-store.s-cart.org
Link admin:
http://demo.s-cart.org/sc_admin

S-Cart Multi-vendor pro