Giấy phép cộng đồng của S-Cart

S-Cart là một dự án website thương mại điện tử miễn phí. Vì vậy:

bạn được quyền tích hợp S-Cart cho dự án của riêng mình mà không cần xin phép chúng tôi.
việc sử dụng SCart là hoàn toàn miễn phí.
chúng tôi được miễn trừ trách nhiệm trong tất cả các phát sinh do hệ thống xây dựng từ S-Cart gây ra.
bạn có thể xóa thông báo bản quyền của S-cart trên mã nguồn nếu muốn (thường là "footer" của dự án).
Nhưng kèm theo đó thường là một sự quyên góp nhỏ để khích lệ sự phát triển cho dự án trong tương lai.
Bạn có thể ủng hộ chúng tôi bằng các khoản đóng góp và tài trợ. Tài trợ là rất quan trọng cho sự phát triển liên tục và trong tương lai của dự án. Mọi sự ủng hộ dù là nhỏ nhất cũng đáng được trân trọng.