Demo cho S-Cart 3.0 beta

Dự kiến phiên bản chính thức của S-Cart 3.0 sẽ release trong tháng 8 với nhiều thay đổi đáng kể:
- Admin bootstrap 4
- Giao diện mới thân thiện, đẹp mắt hơn
- Code đẹp hơn
- Hiệu suất tốt hơn
- Thiết kế dữ liệu tốt hơn, hỗ trợ các chức năng phức tạp sau này
- Quản lý nhiều cửa hàng (website), và nhiều tính năng khác.
Demo cho S-Cart 3.0.