S-Cart 5.0 sẽ phát hành trong tháng 2

Dự kiến, S-Cart 5.0 sẽ có những thay đổi lớn:
- Sử dụng nền tảng Laravel 8
- Hỗ trợ PHP 8 hoăc > PHP 7.3
- Hỗ trợ SEO url kèm tiền tố ngôn ngữ
- Hỗ trợ gửi kèm file PDF thông tin đơn hàng trong email
- Hỗ trợ thêm link download cho các sản phẩm thuộc nhóm download
- Sửa lỗi hardcode banner trong view
- Hỗ trợ thay đổi các thông số validate trong file cấu hình
- Một số cải tiến trong admin.
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ S-Cart :)
S-Cart team!