Một số ý tưởng trong S-Cart 4.3

1. Tùy chọn sử dụng Shipping method và payment method
Không phải website nào cũng có nhu cầu sử dụng shipping method và payment method.
Vì vậy quản trị có thể tắt chúng nếu website không có nhu cầu
2.  Nhóm khách hàng
Khách hàng nên được phần nhóm
3. Cải thiện tìm kiếm trong admin
- Tìm kiếm sản phẩm theo danh mục
- Tìm kiếm đơn hàng theo email, status, thời gian...
...
Tất nhiên, việc nâng cấp lên SC 4.3 từ 4.2 là không gặp bất cứ khó khăn nào.