S-Cart sẽ hỗ trợ API tốt hơn

Trong tháng 8, phát hành tiếp theo của S-Cart sẽ tập trung hỗ trợ tốt hơn cho API, giúp người dùng dễ dàng tích hợp vào app mobile hoặc bên thứ 3. Điểm nhấn:
- Tạo mới, chỉnh sửa đơn hàng, sản phẩm, danh mục,...
- Hoàn toàn miễn phí
- Dự kiến phiên bản phát hành vẫn là S-Cart 6.4, bạn chỉ cần update s-cart/core để sử dụng đầy đủ các tính năng này.