Có gì mới trong SCart 2.1

SCart 2.1 dự kiến có những thay đổi:
-  Cột "type" bị loại bỏ
Giá trị của cột này không có tính ứng dụng cao, đôi khi còn làm cho cấu trúc sản phẩm thêm phức tạp
- Bổ sung các thuộc tính chiều cao, cân nặng cho sản phẩm
Các thông số chiều cao cân nặng sẽ đặc biệt có ích trong các trường hợp tính phí vận chuyển
- Các tùy chọn có tính phí
Giá của sản phẩm sẽ thay đổi tùy thuộc vào các tùy chọn như kích thước, màu săc...
Chức năng này sẽ dẫn tới một số thay đổi trong cấu trúc dữ liệu và logic xử lý code. Đấy là cũng là một trong những lý do chính mà chúng tôi nâng cấp phiên bản từ SC2.0 lên SC2.1.