S-Cart 4.0 sẽ như thế nào?

Chúng tôi đã luôn cố gắng để S-Cart thân thiện nhất với người dùng. Với những yêu cầu quan trọng để phát triển hệ thống, chúng tôi quyết định ngừng phát triển phiên bản 3.x, thay vào đó là một phiên bản hoàn toàn mới.
S-Cart 4.0 sẽ có những tính năng mà bất kì ai cũng mong đợi:
- Hỗ trợ cập nhật phiên bản bằng dòng lệnh

Các phiên bản trước đây của S-Cart chỉ mag ý nghĩa trải nghiệm. Vì vậy, để sử dụng được phiên bản mới, cách duy nhất là cài đặt lại từ đầu. 
Tuy nhiên, kể từ phiên bản 4.0, chúng tôi sẽ hỗ trợ nâng cấp phiên bản thông quan dòng lệnh.

- Hiệu năng và tính năng

Chắc chắn là tốt hơn những phiên bản trước rồi :)