Thay thế Laravel passport bằng sanctum trong S-Cart 7.2

Laravel Passport cung cấp triển khai máy chủ OAuth2 đầy đủ cho ứng dụng Laravel của bạn chỉ trong vài phút. Laravel Passport được tích hợp mặc định trong các phiên bản của S-Cart từ 7.1 trở về trước, hỗ trợ xây dựng các API.
Tuy nhiên, bởi vì có quá nhiều chức năng chuyên sâu trong Laravel passport, đôi khi nó làm cho người dùng lúng túng, thâm chí nhầm lẫn trong khi sử dụng. Hầu hết những nhu cầu của người dùng phổ thông chỉ dừng lại ở API và chứng thực cho API. Đó là lý do chúng tôi quyết định thay thế Laravel passport bằng Laravel sanctum kể từ S-Cart 7.2.
Chi tiết về Laravel sanctum tại đây
Đối với người dùng S-Cart, hãy yên tâm rằng bạn sẽ không gặp rắc rối bởi sự chuyển đổi này. Nó chỉ xảy ra trong S-Cart core, bạn vẫn sử dụng các API của S-Cart giống như trước đây. Tham khảo thêm tại đây