Import multiple products - Kho plugin

Import multiple products (v3.4) Import multiple products to S-Cart SC: 6.8 6.9 7.0 7.1 7.2 8.0 8.1 9.0
Giá: Miễn phí
Báo lỗi ứng dụng

Mô tả:

Step 1:


After import plugin, click button "config"

Step 2:

Import step by step

Không có đánh giá nào.

Viết một đánh giá.

    Xấu           Tốt