FAQs plugin - Kho pluginFAQs plugin (v4.0) Plugin frequently asked questions (FAQ) for S-Cart SC: 68 7.0 7.1
Giá: Miễn phí
Báo lỗi ứng dụng

Mô tả:

##URL:
-domain.com/faq

##Admin:
Content -> FAQ manager
- domain.com/sc_admin/faq_category
- domain.com/sc_admin/faq_content

##Variable model:
- modelFaqCategory
- modelFaqContent

Link github: https://github.com/s-cart/Faq

Không có đánh giá nào.

Viết một đánh giá.

    Xấu           Tốt