Tạo mới và cấu hình thông tin

Kể từ phiên bản 3.0, S-Cart hỗ trợ chức năng quản lý nhiều cửa hàng trên hệ thống:
- Mỗi cửa hàng có thông tin riêng: Tên, địa chỉ, email, số điện thoại, logo,..
- Mỗi cửa hàng có domain (địa chỉ website) độc lập.
- Mỗi cửa hàng bán các sản phẩm độc lập.
- Đơn hàng tính riêng cho từng cửa hàng độc lập.
- Mỗi cửa hàng có nội dung bảo trì độc lập.
- Giao diện website (template) độc lập.
- Ngôn ngữ mặc định độc lập.
- Múi giờ độc lập.
- Đơn vị tiền tệ độc lập.
1. Tạo mới cửa hàng
2. Cấu hình thông tin cửa hàng
3. Xóa bỏ cửa hàng
 
1. Tạo mới cửa hàng
System Admin -> Store manager
Create new store in S-Cart

2. Cấu hình thông tin cửa hàng

config store
Để cấu hình thông tin cửa hàng, nhấp vào biểu tượng cấu hình như hình ảnh ở trên
Chỉnh sửa các thông tin cần thiết của cửa hàng
Config store

3. Xóa bỏ cửa hàng
Để xóa bỏ cửa hàng, click vào biểu tượng "remove" như hình bên dưới
Remove store

Lưu ý:
- Cửa hàng đầu tiên sẽ không thể xóa bỏ

Bài viết liên quan