Giới thiệu về S-Cart

S-Cart là một dự án website thương mại điện tử miễn phí cho doanh nghiệp, được xây dựng trên nền tảng Laravel framework (PHP & Mysql).

Chức năng S-cart

======= SHOP BÁN HÀNG=======

- Đa ngôn ngữ
- Đa tiền tệ
- Giỏ hàng
- Đăng ký thành viên
- Danh mục sản phẩm
- Nhãn hiệu, nhà cung cấp
- Thông tin sản phẩm: Số lượng, giá khuyến mãi, giá gốc, tên, mã hàng...
- Chức năng đăng hình ảnh tự tạo thumbnail, chèn logo lên ảnh
- Tiền vận chuyển, mã giảm giá,
- Chức năng thanh toán online qua paypal ....
- Chức năng report: biểu đồ thống kê, export csv

======= QUẢN LÝ HỆ THỐNG=======

- Quản lý & phân quyền user
- Quản lý thông tin doanh nghiệp: tên, địa chỉ, số điện thoại, email...
- Quản lý khách hàng
- Quản lý đơn hàng: chỉnh sửa đơn hàng, thống kê, cập nhật trạng thái đơn hàng, trạng thái thanh toán...
- Nhật ký đơn hàng: Tổng giá trị, đã thanh toán, còn lại, history..
- Quản lý banner, logo
- Phân loại sản phẩm: giá bán, giá khuyến mãi, giá cost, hàng tồn, hàng xuất, nhãn hiệu...
- Biểu đồ theo dõi
- Cấu hình hệ thống: bật tắt website, ẩn/hiện sản phẩm, bài viết
- Cấu hình email gửi nhận ...
- Sao lưu, phục hồi dữ liệu
... nhiều tính năng khác sẽ cập nhật theo từng phiên bản.

======= EXTENSIONS =======

- Quản lý vận chuyển
- Giảm giá, khuyến mãi
- Quản lý thanh toán
- ...Hỗ trợ tích hợp các chức năng bên ngoài

======= MODULES =======

- Blog, tin tức
- Cms content: bài viết và các danh mục
- ...Hỗ trợ tích hợp các module bên ngoài

Screenshots

Product detail

Product bundle

Product group

Cart

Admin homepage

Order list

Order detail

Product list

Product detail

Auth

Backup