S-Cart là gì?

S-Cart là một dự án website thương mại điện tử miễn phí cho doanh nghiệp, được xây dựng trên nền tảng Laravel framework (PHP & Mysql).

Mục tiêu:

Mục tiêu hướng tới của chúng tôi:

là giúp doanh nghiệp xây dựng một hệ thống website thương mại điện tử miễn phí, đa nhiệm, mạnh mẽ, thân thiện, đáp ứng phần lớn các nhu cầu trên nền tảng S-Cart.
S-cart mong muốn nhận được ý kiến đóng góp của cá nhân, doanh nghiệp, và sự giúp sức của cộng đồng developer để mã nguồn ngày càng hoàn thiện hơn.

Chức năng S-cart

======= SHOP BÁN HÀNG=======

- Đa ngôn ngữ
- Đa tiền tệ
- Giỏ hàng
- Đăng ký thành viên
- Danh mục sản phẩm
- Thông tin sản phẩm: Số lượng, giá khuyến mãi, giá gốc, tên, mã hàng...
- Chức năng đăng hình ảnh tự tạo thumbnail, chèn logo lên ảnh
- Tiền vận chuyển, mã giảm giá,
- Chức năng thanh toán online qua paypal ....
- Chức năng report: biểu đồ thống kê, export csv

======= QUẢN LÝ HỆ THỐNG=======

- Quản lý & phân quyền user
- Quản lý thông tin doanh nghiệp: tên, địa chỉ, số điện thoại, email...
- Quản lý khách hàng
- Quản lý đơn hàng: chỉnh sửa đơn hàng, thống kê, cập nhật trạng thái đơn hàng, trạng thái thanh toán...
- Nhật ký đơn hàng: Tổng giá trị, đã thanh toán, còn lại, history..
- Quản lý banner, logo
- Phân loại sản phẩm: giá bán, giá khuyến mãi, giá cost, hàng tồn, hàng xuất, nhãn hiệu...
- Biểu đồ theo dõi
- Cấu hình hệ thống: bật tắt website, ẩn/hiện sản phẩm, bài viết
- Cấu hình email gửi nhận ...
... nhiều tính năng khác sẽ cập nhật theo từng phiên bản.

======= EXTENSIONS =======

- Quản lý vận chuyển
- Giảm giá, khuyến mãi
- Quản lý thanh toán
- ...Hỗ trợ tích hợp các chức năng bên ngoài

======= MODULES =======

- Blog, tin tức
- Cms content: bài viết và các danh mục
- ...Hỗ trợ tích hợp các module bên ngoài

Hình ảnh screenshots