Dịch vụ S-Cart cloud

Bạn chỉ cần sử dụng và quản lý website. Tất cả những việc còn lại: cài đặt, vá lỗi, giám sát tài nguyên, sao lưu dữ liệu.. hãy để chúng tôi.
- Máy chủ: Châu Mỹ, Châu Âu, Châu Á
- VPS riêng. Bạn không phải lo lắng về hiệu năng bị ảnh hưởng hoặc nguy cơ bị tấn công
- SSL miễn phí
- Phiên bản mới nhất của S-Cart
- Cập nhật và vá các lỗi liên quan đến lõi của S-Cart tự động, miễn phí (ngay cả khi phiên bản ngừng hỗ trợ)
- Sao lưu dữ liệu định kỳ 1 lần / tuần
- Giám sát máy chủ và tài nguyên
- Bàn giao tài khoản quản trị website
- Cung cấp tài khoản FTP
- Giảm giá khi mua các plugin khác của S-Cart

Vui lòng liên hệ support@s-cart.org