Tài liệu hướng dẫn sử dụng S-Cart

S-Cart là mã nguồn website thương mại điện tử miễn phí, đa chức năng, xây dựng trên nền tảng Laravel Framework .
Larave Framework:
  •  Vui lòng tham khảo tại website Laravel Framework để hiểu hơn về công nghệ này.
  •  Chúng tôi không can thiệp sâu vào core của Laravel, đảm bảo rằng S-Cart sẽ luôn nhận được cập nhật mới nhất từ framework
S-Cart core:
  •  Chúng tôi phát triển S-Cart/core, như là một nền tảng cho hệ thống của mình
  •  Các tính năng mới, cũng như những bản vá lỗi sẽ được cập nhật bằng dòng lệnh "php composer.phar update s-cart/core", người dùng gần như sẽ phải làm rất ít các thao tác để cập nhật các bổ sung mới cho mình.
  •  Khi cập nhật S-Cart/core, Laravel core cũng sẽ được cập nhật theo.
S-Cart open source:
  •  Mỗi phiên bản S-Cart sẽ tương thích với các phiên bản S-Cart/core tương ứng.
  •  SC luôn cố gắng xây dựng hệ thống để đáp ứng số đông yêu cầu của người dùng. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, bạn cần có những chỉnh sửa riêng, vui lòng tham khảo các hướng dẫn trong phần tùy chỉnh dành cho nhà phát triển
  •  Cũng giống như Laravel, chúng tôi không khuyến khích việc người dùng tự ý di chuyển vị trí của file public/index.php, vì nó liên quan tới bảo mật.
Khả năng tùy chỉnh:
  • Hầu hết mọi thứ trong S-Cart đều hỗ trợ người dùng cuối (hoặc lập trình viên) tùy chình theo yêu cầu của mình.
  • Vui lòng xem thêm tài liệu nâng cao dành cho lập trình viên
Thông tin phát hành:
 
Version PHP  Laravel Release
6.8 ^7.4|^8.0 ^8.54 Dec 31, 2021
6.9 (LTS) ^7.4|^8.0 ^8.54 Feb 12, 2022
7.0 ^8.0.2 ^9.0 Mar 19, 2022
7.1 ^8.0.2 ^9.0 May 13, 2022
7.2 (LTS) ^8.0.2 ^9.0 Sep 4, 2022
8.0 ^8.1 ^10.0 March 2023
8.1 (LTS) ^8.1 ^10.0 Jul 2023
9.0 ^8.2 ^11.0 March 2024

 
Cảm ơn vì đã tin tưởng ủng hộ S-Cart :)