Hướng dẫn cài đặt giao diện mới

I. Cài đặt template

Có 2 cách để cài template trong S-Cart:

Lựa chọn 1:  Cài đặt tự động
Import tệp .zip của template

- Cách này chỉ áp dụng cho file template (.zip) đúng format của S-Cart cung cấp.
- Truy cập "Extension -> Template manager -> Template", tới tab "Import template"
Lựa chọn 2: Cài đặt thủ công
Giải nén tệp zip của template
Cấu trúc mặc định của template có 2 thư mục: public (chứa các file tĩnh như hình ảnh, css,..) và src (copy tới thư mục resources chứa các file blade view)

II. Cài đặt template làm mặc định

1. Cài đặt
Finally, go to "Shop setting -> Store information -> template" to change the template you want to use.2. Kiểm tra template
Sau khi cài đặt xong, truy cập "Extension -> Template manager -> Template", tới tab "Save local" xem đã có template của mình chưa?3. Cài đặt các cấu hình của template


Chú ý: Button refresh
Kể từ phiên bản S-Cart 6.2.3, chúng tôi hỗ trợ các tình huống bổ sung khi cài đặt các mẫu.
- Đối với mẫu nhập chuẩn, bạn không thể bỏ qua thao tác này
- Nếu bạn cài đặt mẫu theo cách thủ công (sao chép tệp vào các thư mục trong tùy chọn 2), bạn phải chạy nút này nếu muốn nhận cấu hình của mẫu.
- Nút này chỉ xuất hiện trong các mẫu đang được sử dụng

Bài viết liên quan

Tài liệu mới nhất