Hướng dẫn cài đặt giao diện mới

I. Cách cài đặt
1. Cài đặt tự động (import file zip)
2. Cài đặt thủ công
II. Thiết lập template làm mặc địnhI. Cách cài đặt

Có 2 cách để cài template trong S-Cart:

1:  Cài đặt tự động
Import tệp .zip của template

- Cách này chỉ áp dụng cho file template (.zip) đúng format của S-Cart cung cấp.
- Truy cập "Extension -> Template manager -> Template", tới tab "Import template"
2: Cài đặt thủ công
Bước 1: Giải nén tệp zip của template
Bước 2: Mở file config.js, tìm giá trị configKey

Bước 3: Tạo thư mục public

s-cart/public/templates/{value-of-configKey}

Trong ví dụ là: s-cart/public/templates/sc-ecommerce-demo
Bước 4
Copy toàn bộ tệp trong folder "public" vào s-cart/public/templates/sc-ecommerce-demo

Bước 5: 
Tạo thư mục s-cart/resources/views/templates/sc-ecommerce-demo
Copy toàn bộ file trong tệp templae vừa giải nén

Bước 6:
Truy cập link website your-domain/sc_admin/template và cài đặt template.

II. Thiết lập template làm mặc định

1. Cài đặt
Truy cập  "Shop setting -> Store information -> template" để thay đổi template bạn muốn sử dụng.2. Kiểm tra template
Sau khi cài đặt xong, truy cập "Extension -> Template manager -> Template", tới tab "Save local" xem đã có template của mình chưa?


 

Bài viết liên quan

Tài liệu mới nhất