Hướng dẫn tùy chỉnh trang chủ

Kể từ S-Cart 6.6.2, bạn có thể tùy chỉnh trang chủ

Bước 1:
Truy cập "Thiết lập cửa hàng" => "Cấu hình cửa hàng"
Tại đây, truy cập tab "Quản lý bố cục"


Bước 2:  Thực hiện các thay đổi

Video:

 

Bài viết liên quan

Tài liệu mới nhất