Tùy chỉnh mã đơn hàng

Kể từ S-Cart 6.9, ID của đơn hàng được thay thế bằng đoạn mã ngẫu nhiên như O-ABCDE-LKXYZ.
Điều này giúp tăng tính bảo mật cho hệ thống.
Tuy nhiên, người dùng vẫn có thể tùy chỉnh định dạng mã đơn hàng theo ý của mình, bằng cách thay đổi hàm helper sc_generate_id() với tham số $type = shop_order;
Vị trí hàm helper tại đây: https://github.com/s-cart/core/blob/master/src/Library/Helpers/system.php#L334
Xem hướng dẫn tùy chỉnh hàm helper TẠI ĐÂY

Bài viết liên quan

Tài liệu mới nhất