Quan hệ dữ liệu của sản phẩm

1. Các trường dữ liệu
2. Quan hệ dữ liệu
1. Các trường dữ liệu
SKU: mã sản phẩm.
- Là giá trị duy nhất và bắt buộc phải có
Mã sản phẩm khác: upc, ean, jan, isbn, mpn.
- Không bắt buộc có
image: Hình ảnh chính của sản phẩm
brand_id: ID của nhãn nhiệu sản phẩm
supplier_id: ID của nhà cung cấp.
price: Giá bán chưa có thuế.
- Đơn vị mặc định trên SCart là Bit. 
- Tùy vào tỉ giá của tiền tệ, giá sẽ hiển thị khác nhau bên ngoài website,
cost: Giá gốc của sản phẩm.
- Mặc định, giá gốc không hiển bên ngoài
stock: Số lượng sản phẩm trong kho
- Số lượng giảm khi có đơn hàng thành công
sold: Số lượng sản phẩm đã bán ra
kind: Phân loại sản phẩm theo cấu trúc: sản phẩm nhóm, đơn, bộ
property: Phân loại đặc tính: sản phẩm download, sản phẩm vật lý, ...
status: Trạng thái sản phẩm
tax_id: ID loại thuế áp dụng cho sản phẩm
alias: đường dẫn tới sản phẩm. Là duy nhất, có thể tùy chỉnh để hỗ trợ SEO.
date_available: Thời gian mở bán sản phẩm.
- Nếu giá trị null, sản phẩm sẽ luôn được bán.

2. Quan hệ dữ liệu

Xem đầy đủ quan hệ dữ liệu trong S-Cart tại đây: https://s-cart.org/vi/developer/master/data-relations-in-s-cart.html

Bài viết liên quan

Tài liệu mới nhất