Khối nội dung

Bạn có thể tự tạo thêm các khối nội dung, và gắn chúng vào giao diện website của mình.
Để quản lý  các khối nội dung, truy cập "Template & Layout" -> "Block content"

Khối nội dung

Khối nội dung

SCart hỗ trợ 2 loại layout:

- HTML: Là một đoạn mã html
- View: Là một file view theo chuẩn của Laravel Blade.
Vị trí  folder-s-cart/resources/views/templates/template-name/block

Bài viết liên quan

Tài liệu mới nhất