Hướng dẫn sử dụng Captcha

Google captcha(reCAPTCHA v3) được tích hợp mặc định trong S-Cart.
- Thông tin: https://developers.google.com/recaptcha/docs/v3
-  Để tạo re-captcha: TẠI ĐÂY

Bước 1: Cài đặt
- Truy cập "Extensions" => "Plugins" => "Other"
- Click button cài đặt


Bước 2: Cấu hình

- Click button cấu hình của plugin


- Điền các thông tin secrect key và site key của bạn.


Sau đó, chọn các thông tin như bên dưới:


 

* Hướng dẫn tạo thông tin reCAPTCHA v3
1. Truy cập https://www.google.com/recaptcha/admin/create
2. Thực hiện các bước như bên dưới:Copy các thông tin của bạn:Kết quả:

Bài viết liên quan

Tài liệu mới nhất