Vô hiệu hóa các chức năng website bán hàng

Đôi khi, bạn cài đặt S-Cart nhưng chưa muốn sử dụng đầy đủ các chức năng của website bán hàng.
Việc vô hiệu hóa các đương link như thông tin sản phẩm, giỏ hàng ... là cần thiết để ngăn chặn sự tò mò từ người khác, hoặc bot của các công cụ tìm kiếm.
Kể từ S-Cart 6.7, chúng tôi hỗ trợ người dùng vô hiệu hóa toàn bộ các router liên quan tới ecommerce từ phía front-end.
Bước 1: Tắt các liên kết từ front-end: TẠI ĐÂY
Bước 2: Thay đổi giá trị SC_ECOMMERCE_MODE=0 trong file .env
Done!

Bài viết liên quan

Tài liệu mới nhất