Chuyển đổi S-Cart thành một website tin tức

S-Cart không chỉ giúp cá nhân, doanh nghiệp xây dựng một website thương mại điện tử mạnh mẽ, chúng tôi còn hỗ trợ người dùng dễ dàng chuyển đổi S-Cart thành một website tin tức, một cổng thông tin điện cho doanh nghiệp.
Kể từ phiên bản 6.7.2, việc chuyển đổi S-Cart thành một website tin tức dễ dàng hơn bao giờ hết.

Bước 1: Ẩn toàn bộ các liên kết liên quan tới ecommerce
Truy cập Admin -> Layout -> Link manager


Bước 2: Ẩn toàn bộ các button liên quan tới ecommerce
Truy cập Shop setting -> Store config -> Tab config layout shop


Bước 3: Ẩn toàn bộ các block liên quan tới ecommerce
Truy cập Layout -> Block content


Bước 4: Tạo block nội dung cho trang chủ
4.1. Tạo trang nội dung
Truy cập Content -> Page manager -> Create new a page

4.2. Tạo block nội dung cho trang chủ
Truy cập Layout -> Block content
Tạo Block mới:
- Vị trí "Block Top"
- Page: Trang chủ
- Type: "Page"
- Text: Chọn page mới tạo ở 4.1


Bước 5: Tắt toàn bộ các route liên quan tới ecommerce
Trong file .env, set giá trị SC_ECOMMERCE_MODE=0
Việc thay đổi  cấu hình này sẽ vô hiệu hóa toàn bộ các đường dẫn liên quan tới ecommcer ở front-end (các link về sản phẩm, giỏ hàng.. sẽ báo 404)


Bước 6: Tạo tài khoản admin cms
Tạo tài khoản mới, có Role là "Admin CMS".
Lưu ý: role này chỉ tạo sẵn trong S-Cart 6.7.2

 

Kể từ S-Cart 8.1, khi cài đặt,  bạn có thể lựa chọn S-Cart hoạt động như một CMS.


Video hướng dẫn:

Bài viết liên quan

Tài liệu mới nhất