Làm sao để sử dụng sản phẩm bộ

Sản phẩm bộ (hay còn gọi là products bundle, products combo, products set, products build, products kit) là một nhóm các sản phẩm đơn (sản phẩm single), có quan hệ chặt chẽ dựa theo một logic nào đó (tùy thuộc vào người bán), tạo thành một sản phẩm lớn.
Quan hệ của các sản phẩm đơn (single) này có thể là:
- Về mặt kỹ thuật: 1 cái bàn = 4 cái chân bàn + 1 cái mặt bàn
- Về mặt bán hàng: Combo gồm áo, túi xách, dậy nịt,...
...
Giá của sản phẩm bộ thông thường sẽ thấp hơn tổng giá của tất cả các sản phẩm riêng lẻ cấu tạo nên nó.

Logic xử lý của sản phẩm bộ trong S-Cart như sau:

Bước 1:
Tạo sản phẩm bộ gồm nhiều các sản phẩm đơn, sau đó cập nhật giá bán cho sản phẩm bộ.


Bước 2:
Sau khi sản phẩm bộ được mua thành công
Bước 3:
Stock của sản phẩm bộ sẽ bị trừ.
Đồng thời, stock của từng sản phẩm đơn cũng sẽ bị trừ.

Bài viết liên quan

Tài liệu mới nhất