Tài liệu cho SCart

S-Cart là mã nguồn website thương mại điện tử miễn phí, xây dựng trên nền tảng Laravel Framework 8.x và các phiên bản mới hơn.
Larave Framework:
  •  Vui lòng tham khảo tại website Laravel Framework để hiểu hơn về công nghệ này.
  •  Chúng tôi không can thiệp sâu vào core của Laravel, đảm bảo rằng S-Cart sẽ luôn nhận được cập nhật mới nhất từ framework
S-Cart core:
  •  Chúng tôi phát triển S-Cart/core, như là một nền tảng cho hệ thống của mình
  •  Các tính năng mới, cũng như những bản vá lỗi sẽ được cập nhật bằng dòng lệnh "php composer.phar update s-cart/core", người dùng gần như sẽ phải làm rất ít các thao tác để cập nhật các bổ sung mới cho mình.
  •  Khi cập nhật S-Cart/core, Laravel core cũng sẽ được cập nhật theo.
S-Cart open source:
  •  Mỗi phiên bản S-Cart sẽ tương thích với các phiên bản S-Cart/core tương ứng.
  •  SC luôn cố gắng xây dựng hệ thống để đáp ứng số đông yêu cầu của người dùng. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, bạn cần có những chỉnh sửa riêng, vui lòng tham khảo các hướng dẫn trong phần tùy chỉnh.
  •  Cũng giống như Laravel, chúng tôi không khuyến khích việc người dùng tự ý di chuyển vị trí của file public/index.php, vì nó liên quan tới bảo mật.
Cảm ơn vì đã tin tưởng ủng hộ S-Cart :)