Hướng dẫn cài đặt giao diện mới
(Cập nhật: 2021-05-13)

1. Cài đặt
Có 2 cách để cài đặt template trong S-Cart:

a. Import file

- Cách này chỉ áp dụng cho file template (.zip) đúng format của S-Cart cung cấp.
- Truy cập "Extension -> Template manager -> Template", tới tab "Import template"


b. Copy template
Cấu trúc mặc định của template có 2 thư mục: public (chứa các file tĩnh như hình ảnh, css,..) và src (copy tới thư mục resources chứa các file blade view)2. Kiểm tra template
Sau khi cài đặt xong, truy cập "Extension -> Template manager -> Template", tới tab "Save local" xem đã có template của mình chưa?
3. Set template mặc định
Cuối cùng, truy cập "Shop setting -> Store infomation -> template" để thay đổi template mình muốn sử dụng.Lưu ý:
Kể từ phiên bản S-Cart 6.2.3, chúng tôi hỗ trợ các các kịch bản bổ sung khi cài đặt template. 
- Đối với template import đúng chuẩn, bạn không có thể bỏ qua thao tác này
- Đối với template cài đặt bằng cách copy, sau khi cài đặt bước 3, trở về màn hình ở bước 2,  bấm vào button refresh để chạy lại các kịch bản được thiết lập riêng cho template
- Button này chỉ xuất hiện trong những template đang được sử dụng

Bài viết liên quan