Thông tin phát hành
(Cập nhật: 2021-06-07)

S-Cart 6.3 phát hành tháng 6/2021, với những thay đổi chính:

1. Thay đổi logic khi xử lý đơn hàng

Logic cũ:

1. Thêm sản phẩm vào giỏ hàng
2. Giỏ hàng
- Xác nhận sản phẩm trong giỏ hàng
- Nhập địa chỉ, chọn phương thức thanh toán,  vận chuyển hàng
3. Màn hình checkout
- Xác nhận các thông tin đặt hàng trước khi đặt hàng hoàn tất
4. Hoàn thành đơn hàng

Logic mới:

1. Thêm sản phẩm vào giỏ hàng
2. Giỏ hàng
- Xác nhận các sản phẩm trong giỏ hàng
3. Màn hình checkout
- Xác nhận sản phẩm trong giỏ hàng
- Nhập địa chỉ, chọn phương thức thanh toán,  vận chuyển hàng
4. Xác nhận đơn hàng
- Xác nhận các thông tin đặt hàng trước khi đặt hàng hoàn tất
5. Hoàn thành đơn hàng

Lưu ý:
Cấu trúc dữ liệu lưu trữ trong giỏ hàng cũng thay đổi.

2. Tối ưu template
-  Tem plate được tối ưu theo hướng đơn giản hơn, tái sử dụng tốt hơn, dễ dàng chỉnh sửa hơn.

3. Database
- Thêm  cột store_id trong table shop_order.
Field này sẽ được sử dụng việc phát triển chức năng multi-vendor, multi-store

 

Bài viết liên quan