Khối nội dung
(Cập nhật: 2020-04-02)

Bạn có thể tự tạo thêm các khối nội dung, và gắn chúng vào giao diện website của mình.
Để quản lý  các khối nội dung, truy cập "Template & Layout" -> "Block content"

Khối nội dung

Khối nội dung

SCart hỗ trợ 2 loại layout:

- HTML: Là một đoạn mã html
- View: Là một file view theo chuẩn của Laravel Blade.
Vị trí  folder-s-cart/resources/views/templates/template-name/block

Bài viết liên quan