Hướng dẫn nâng cấp

Có nhiều khác biệt giữa S-Cart 6.1 và 6.2, vì vậy, cần chắc chắn dữ liệu của bạn được sao lưu cẩn thận trước khi thực hiện các thao táo này:

Bước 1. Tạo bảng languages (yêu cầu)
Xem tại đây: https://github.com/s-cart/s-cart/blob/master/database/migrations/2020_00_00_step2_create_tables_shop.php#L670

Bước 2. Import dữ liệu cho bảng mới tạo (yêu cầu)
https://github.com/s-cart/core/blob/master/src/DB/locale.sql#L250

Bước 3. Sử dụng function sc_language_render thay cho trans
Function "sc_language_render()" sẽ ưu tiên lấy dữ liệu trong bảng languages.
Chú ý: Bạn nên giữ lại các file trong thư mục resources/lang để chắc chắn sau khi sử dụng sc_language_render không bị lỗi ngôn ngữ.

Bước 4. Tùy chỉnh giao diện admin
Nếu bạn đang sử dụng giao diện mặc định của admin, bỏ qua bước này.
Copy thư mục resources/admin vào resources/vendor/s-cart-admin

Bước 5. Cập nhật file composer.json
Cập nhật phiên bản core cho S-Cart 6.2  "s-cart/core": "~6.2.0"

Bước 6: Thực hiện update core
"php composer.phar update s-cart/core"

- Chạy lệnh php artisan sc:info để kiểm tra thông tin phiên bản.
Đã xong :)

Bài viết liên quan

Tài liệu mới nhất