Thông tin phát hành
(Cập nhật: 2021-04-02 05:33:13)

S-Cart 6.0 phát hành tháng 4/2021, với những thay đổi chính:
(Nền tảng: Laravel 8)

1. Thêm các chức năng tùy chỉnh, thay đổi banner type trong admin

Banner type
Banner type

2. Thêm chức năng tùy chỉnh quản lý product property

Product property
Product property

3.   Thêm chức năng tạo các custom field cho sản phẩm, khách hàng
Truy cập "System config" =>"Setting" => "Custom fields"
Custom field

4. Thêm chức năng tùy chỉnh địa chỉ gởi mail, tên người gởi mail

Send mail

5. Tạo các file controller admin bên ngoài vendor, cho phép thay thế, tùy chỉnh nội dung bên trong

Admin controller

Bài viết liên quan