Tài liệu cho SCart

SCart là một dự án website thương mại điện tử miễn phí dành cho doanh nghiệp, được xây dựng trên nền tảng Laravel framework.
Mục tiêu cao nhất của chúng tôi là hướng tới người dùng phổ thông:
- Khách hàng không cần biết nhiều về kỹ thuật.
- Hệ thống mạnh mẽ, nhiều chức năng hữu ích.
- Dễ dàng tiếp cận, dễ dàng sử dụng.

* Chúng tôi xây dựng S-Cart dựa trên Laravel gốc, vì vậy bạn có thể tự nâng cấp các phiên bản Laravel trong S-Cart khi có nhu cầu. *

Các chức năng chính của SCart:

======= FRONT-END =======
- Đa ngôn ngữ
- Đa tiền tệ
- Nhiều địa chỉ vận chuyển
- Nhiêu nhà cung cấp cho 1 sản phẩm
- Giỏ hàng
- Trang quản lý của khách hàng
- Sản phẩm và thuộc tính sản phẩm
- Quản trị tin tức CMS: danh mục, tin tức, trang tin, bài viết
- Plugin: Thanh toán, vận chuyển, giảm giá, thuế...
- Hỗ trợ SEO 
- API 
- Thư viện  plugin, template
...
======= ADMIN =======
- Phân quyền người dùng, nhóm người dùng
- Quản lý sản phẩm
- Quản lý đơn hàng
- Quản lý khách hàng
- Quản lý giao diện, Plugin
- Sao lưu, phục hồi
- Thống kê, báo cáo
...