Thông tin phát hành
(Cập nhật: 2020-11-15 17:58:43)

S-Cart 4.3 chính thức phát hành:
- Tùy chọn tắt/mở chức năng thanh toán, vận chuyển
Không phải website nào cũng có nhu cầu sử dụng chức năng thanh toán và vận chuyển.
Vì vậy, S-Cart 4.3 sẽ cho phép người dùng tắt chức năng thanh toán và vận chuyển.

-  Cải thiện chức năng tìm kiếm sản phẩm, đơn hàng trong admin
+ Cho phép tìm kiếm sản phẩm theo danh mục 
+ Tìm kiếm đơn hàng theo thời gian, trạng thái, email, ID
- Cải thiện chức năng sắp xếp trang danh sách trong admin
+ Ở các phiên bản trước, chức năng sắp xếp không hoạt động kết hợp được với chức năng tìm kiếm.
Vấn đề đã được xử lý ở phiên bản này.
- Tối ưu source code và sửa các lỗi tồn tại trong các phiên bản trước
- Chức năng ẩn thông tin bản quyền ở footer admin
+ Người dùng có thể tùy ý tắt thông tin bản quyền ở footer admin


Hướng dẫn nâng cấp từ phiên bản 4.2: https://s-cart.org/docs/4.3/upgrade.html

Bài viết liên quan