Thông tin phát hành

SCart 2.1 sử dụng Laravel 7.x với những thay đổi so với phiên bản trước:

 Số lượng tối thiểu khi mua hàng:


Khi áp dụng cài đặt này, số sản phẩm trong giỏ hàng bắt buộc không được nhỏ hơn giá trị chỉ định.
Số lượng tối thiểu bằng 0 là không giới hạn.

Giá bổ sung cho các thuộc tính:


Sản phẩm có nhiều thuộc tính khác nhau, như màu sắc, kích thước.
Bạn có thể chỉ định giá bổ sung khi lựa chọn từng thuộc tính cụ thể.

Thuộc tính định lượng: cân nặng, kích thước:


SC2.1 bổ sung các thuộc tính định lượng cho sản phẩm: cân nặng, chiều dài, chiều cao, chiều rộng.
Các thuộc tính đặc biệt hữu ích trong quá trình tính giá vận chuyển đơn hàng