SCart: Mã nguồn website thương mại điện tử miễn phí.

SCart là một dự án website thương mại điện tử miễn phí dành cho doanh nghiệp, được xây dựng trên nền tảng Laravel framework.
Mục tiêu cao nhất của chúng tôi là hướng tới người dùng phổ thông:
- Khách hàng không cần biết nhiều về kỹ thuật.
- Hệ thống mạnh mẽ, nhiều chức năng hữu ích.
- Dễ dàng tiếp cận, dễ dàng sử dụng.
Chúng tôi mong muốn đóng góp vào sự phát triển chung của lĩnh vực thương mại điện tử, giúp các doanh nghiệp tiết kiệm các chi phí khi vận hành chúng.
Cảm ơn vì đã ủng hộ SCart. Chúng tôi sẽ luôn sát cánh cùng bạn.
SCart Team!