Momo payment basic - Plugin

Momo payment basic (v7.3) Tích hợp MOMO pay cho SCart SC: 6.8 6.9 7.0 7.1 7.2 8.0 8.1 9.0
Price: Free
Report this plugin

Description:

Ứng dụng Ví điện tử MoMo là sản phẩm của Công ty Cổ phần Dịch vụ Di động Trực tuyến (M_Service). Ứng dụng cho phép bạn tạo và nạp tiền vào tài khoản MoMo để thanh toán cho hơn 200 dịch vụ như nạp tiền điện thoại, thanh toán điện nước, thanh toán vay tiêu dùng, v.v...

Link GitHub: https://github.com/s-cart/MomoBasic

1. Cài đặt:

Để cài đặt plugin MOMO pay basic cho website xây dựng bằng S-Cart (phiên bản >= 2.1), đọc hướng dẫn ở đây: https://s-cart.org/docs/2.1/how-to-install-module-extension.html?lang=vi

2. Cấu hình

Sau khi cài đặt thành công, vào trang quản lý admin để cấu hình cho MOMO

Cài đặt momo trên S-Cart

Điền các thông tin cấu hình:

Cấu hình Momo trên SCart

Lưu ý: 

Môi trường: Sandbox(môi trường test), Producttion (Môi trường thanh toán thực)

SecrectKey: là key bí mật

Partner code: là mã merchant định danh của bạn

Access key: Mã access key

Các thông số trên đều do MOMO cung cấp khi bạn đăng ký làm đối tác của MOMO .

Vì lý do bảo mật, nếu bạn không muốn để người khác xem 3 thông tin SecrectKeyPartner code, Access key, bạn có thể lưu chúng trong file cấu hình.

Thực hiện:

Bước 1: 

Thay đổi Sử dụng cấu hình từ "database" sang "File config"

Bước 2:

Tìm tới file .env, thêm các đoạn cấu hình sau

momo_accessKey=
momo_secretKey=
momo_partnerCode=

Cấu hình momo

 

LEVI CHRIST GOTENI AMBOULOU (2021-12-27 16:15:27 )
J'ai beaucoup aimé, mais l'application renvoie un message d'erreur lorsque tu utilises Momo

Write a review

    Bad           Good