Tiền tệ

Phiên bản 3.2

Kể từ phiên bản 2.0.4.23, S-cart chính thức hỗ trợ chức năng chuyển đổi đa tiền tệ trên website.

Quy ước:

  •  Đơn vị các loại giá của sản phẩm (giá cost, giá bán, giá khuyến mãi), giá trị cash của coupon là Bit. Từ Bit sẽ tự động chuyển đổi thành giá các loại tiền trong đơn hàng theo tỷ giá bạn cài đặt.
  • Tỷ giá được giữ cố định xuyên suốt theo mỗi đơn hàng, bạn không thể thay đổi đơn vị tiền tệ và tỷ giá của một đơn hàng sau khi đã tạo nó.
  • Cần chú ý đơn vị tiền tệ khi sử dụng các phương thức thanh toán.

Làm sao để chỉnh sửa hoặc thêm mới một đơn vị tiền tệ?

Bước 1:
Config manager -> Localisation -> Currency


Bước 2: Chỉnh sửa hoặc thêm mới

Step 3: Kích hoạt
Config Manager -> Config environment


Lưu ý:
- Mặc định, bạn không thể xóa 2 đơn vị tiền tệ đầu tiên. Bạn chỉ có thể tắt chúng nếu không có nhu câu sử dụng.