Sao lưu & phục hồi

Phiên bản 3.2
S-Cart hỗ trợ sao lưu, phục hồi dữ liệu ngay trong admin.
Vị trí: Setting => Backup & Restore

- Để tạo một bản sao của dữ liệu,  chỉ cần click vào button "Gererate a backup now".
- Để phục hồi dữ liệu, bạn có thể click vào button "Restore".

Lưu ý:
Trên windows, bạn cần setup biến môi trường của mysql trước khi sử dụng chức năng này