File mẫu template

Tải file mẫu cho giao diện. Để cài đặt, bạn chỉ cần upload các file giao diện theo đúng cấu trúc thư mục. Sau cùng, vào phần quản lý giao diện trong trang admin để kích hoạt giao diện